13.07.2016
Odgovor ministra Koprivnikarja

Na naše poročanje, da ministrstvo za javno upravo načrtuje optimizacijo v poslovanju upravnih enot in da med 12. Sedežnimi upravnimi enotami v Sloveniji, na Koroškem načrtuje ustanovitev slednje na Ravnah na Koroškem, se je odzvala Mestna občina Slovenj Gradec. V dopisu ministru Borisu Koprivnikarju so izrazili zaskrbljenost zaradi nameravanega procesa racionalizacije upravnih enot. Minister Koprivnikar v odgovoru Mestni občini Slovenj Gradec pojasnjuje, da je že dlje časa znano, da so spremljajoča dela oziroma podporne naloge, ki jih imajo upravni organi, neprimerno ter nesmotrno organizirane znotraj sistema slovenske javne uprave.

Na podlagi takšnih izhodišč oziroma rezultatov je Ministrstvo za javno upravo v mesecu maju letošnjega leta pristopilo k pripravi in izvajanju projekta Racionalizacije finančnega področja dela upravnih enot. Projekt zajema prenos določenega dela finančno računovodskih nalog z 58 lokacij na 12 lokacij in primarno pomeni posodobitev finančnega poslovanja in s tem poslovnih procesov, ki se izraža skozi večjo enotnost izvajanja nalog, povečane možnosti prenosa dobrih praks, odpiranje možnosti za večjo produktivnosti dela in večjo prožnost oziroma gibljivost sistema ter večjo kakovost storitev za stranke in uporabnike. Glede na uvajanje omenjene novosti, bodo pred posegom v vse upravne enote (kar je predvideno s 1.1.2018), izvedli testni proces optimizacije oz. racionalizacije finančnega področja dela Upravnih enot.  Testno izvajanje se bo pričelo s 1. januarjem naslednje leto in sicer za dve skupini upravnih enot. Kot je v odgovoru mestni občini še napisal minister Koprivnikar, upravne naloge in pristojnosti upravnih enot ostanejo nespremenjene in se izvajajo na sedanjih 58 lokacijah oziroma sedežih, Sedežne upravne enote pa v sedanjem času niso predmet predvidenega projekta, ampak  so vsebina celovite reorganizacije upravnih enot, ki pomeni povsem nov projekt.

KV