06.04.2021
Reševanje težav kmetov v višjih predelih

O tem, da ima Koroška ima v novem svetu Kmetijsko gozdarske zbornice kar dva predstavnika, smo že poročali.

V Ljubljani interese kmetov v novem sestavu sveta Kmetijsko gozdarske zbornice s Koroške zastopata Andrej Golob in Matej Skrivarnik, ki izpostavlja, da si želi pomagati pri reševanju težav kmetov v višjih predelih.

Problem so premale površine, ki jih ima posamezna kmetija na voljo za kmetovanje. Sploh pomanjkanje gozda. Področje gozdov je že vsaj dve desetletji zapostavljeno pri zbornici, tako Skrivarnik. 

Kot člana sveta imata oba predstavnika s Koroškega stik s pristojnim ministrstvom, ki ga je potrebno s problemi Koroških kmetov sproti seznanjati. Kot Golob tudi Skrivarnik poudarja nujnost sprememb zakonodaje, da bo prijaznejša do kmetov.