22.02.2021
Državni prostorski načrt za hitro cesto od Otiškega Vrha do Holmca gre v javno obravnavo

Vsak korak, ki je storjen v projektu izgradnje hitre ceste na Koroško si zasluži pozornost javnosti. Tokrat poročamo o javni razgrnitvi študije variant za državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do mejnega prehoda Holmec. Zainteresirani si bodo lahko študije podrobneje ogledali od srede naprej. Glede na to, da je bila optimalna variante trase predstavljena že pred dvema letoma in da je bila trasa povsem usklajena s predlogi, predsednik odbora za gradnjo 3. Razvojne osi dr. Matic Tasič, ne pričakuje pripomb, ki bi bistveno vplivale na predlagano traso.Gre za prostorsko ureditev državne ceste od Otiškega Vrha do Raven na Koroškem, kjer se načrtuje nova štiripasovna cesta s projektno hitrostjo do 10 km/h. Na odseku od Raven do Šentanela je načrtovana nova dvopasovna cesta s projektno hitrostjo do 90km/h, od odcepa Šentanel do mejnega prehoda Holmec pa je načrtovana rekonstrukcija obstoječe ceste s predvideno hitrostjo 70 km/h.V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije je celotna trasa 3. Razvojne osi od Šentruperta do mejnega prehoda Holmec opredeljena kot ena izmed prioritet. 3 razvojna os se bo nadaljevala proti Novemu mestu in naprej proti Karlovcu. Gradivo o razgrnitvi študije variant za državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do mejnega prehoda Holmec bo od 24. februarja do 26. marca na voljo na spletni strani občin Ravne in Prevalje.  9. in 11. marca pa bo v omenjenih občinah potekala javna obravnava.