18.02.2021
V Koroškem pokajinskem muzeju v Slovenj Gadcu je na ogled razstava o nekdanjem slovenjgraškem špitalu

 

20-letni trud Koroškega pokrajinskega muzeja, arheološke raziskave srednjeveškega mestnega obzidja v Slovenj Gradcu na treh najdiščih v letih 2000, 2010 in 2013 in posledične kabinetne analize najdb, je prikazan na občasni interdisciplinarni razstavi in v bogatem katalogu z naslovom »Slovenjgraški špital, arheološke raziskave srednjeveškega mestnega obzidja«. Razstava je na ogled v Muzeju Slovenj Gradec na Glavnem trgu 24 do 15. oktobra.

Špital je sodil med prve oblike dobrodelnih ustanov na naših tleh. Leta  2000, ko so slovenjgraški arheologi pod vodstvom Saše Djura Jelenko med raziskavami šolskega okoliša gimnazije razkrili 67 m srednjeveškega obzidja, so odkrili tudi v temeljih ohranjen jugovzhodni del špitalskega kompleksa, najpomembnejši del večjega objekta, ki je zajemal ubožno hišo, del mestnega obzidja in cerkev sv. Duha.

Odkrili so objekt, ki je bil razdeljen na 5 prostorov, in na vsakem posebej našli arheološke najdbe, ki pričajo o namembnosti posameznega prostora. Ugotovili so tudi, da je špitalska kapela iz 15. stoletja, cerkev sv. Duha, imela svoje lastno pokopališče in kostnico za oskrbovance ubožnice. »Slovenj Gradec bi se lahko bolj ponašal s takšno institucijo, kot je nekdanji mestni špital,« meni Saša Djura Jelenko, vodja izkopavanj.