Pravila in pogoji uporabe storitve iMS – SMS skupnost KOROŠKI RADIO

 
1.      Organizator storitve »SMS skupnost KOROŠKI RADIO«
Ta pravila določajo način delovanja storitve »SMS skupnost KOROŠKI RADIO«. Ponudnik storitve je 12media d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana, matična številka 2091682, davčna številka SI99968665 v sodelovanju s SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin in organizatorjem storitve Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec, Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec. Za tehnično delovanje storitve in reševanje reklamacij odgovarja Sedem d.o.o.
 
2.      Opis storitve
Namen storitve je promocija storitev podjetja Koroški radio d.o.o.. Člani SMS skupnosti KOROŠKI RADIO bodo udeleženi v nagradnih žrebanjih in ostalih akcijah podjetja Koroški radio d.o.o.. Uporabnik se lahko včlani v SMS skupnost KOROŠKI RADIO z različnimi ključnimi besedami, ki so navedene v posameznih oglasih (KR itd.), in sicer tako, da pošlje sms s ključno besedo na številko 3131.
 
Uporabnik, ki se je prijavil v SMS skupnost KOROŠKI RADIO, prejme brezplačno SMS sporočilo za potrditev splošnih pogojev, ki jih potrdi tako, da na kratko številko 3131 pošlje DA in svoje podatke. Splošni pogoji so objavljeni na www.koroski-radio.si. V kolikor uporabnik na kratko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s svojimi podatki, prejme brezplačno SMS sporočilo z obvestilom, da je bila prijava v brezplačno SMS skupnost KOROŠKI RADIO uspešna in kako se lahko odjavi.
 
Vsak član se lahko kadarkoli odjavi, in sicer tako, da na kratko številko 3131 pošlje SMS s ključno besedo   KR STOP.
 
Pogoji uporabe storitve so objavljeni na spletni strani www.koroski-radio.si
 
Storitev traja od 1.12.2011 do preklica.
 
3.      Cenik SMS sporočil
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (Telekom Slovenije, Si.mobil, Telemach, ...). Ponudnik poti obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS družbe Telekom Slovenije d.d., Si.mobil d.d. in Telemach d.o.o.

Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in navodila za uporabo storitve. Če bo ponudnik storitve med trajanjem storitve spremenil ceno storitve, bo od uporabnikov ponovno pridobil strinjanja za uporabo storitve.
 
 Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa iMS: naročniki uporabniki mobilnega omrežja Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki / Simobil naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach. Povratna SMS sporočila, ki jih uporabnik prejme kot član SMS skupnosti KOROŠKI RADIO, so brezplačna (0,00 EUR).
 
Ime SMS storitve
Uporaba storitve
Opis dogodka
Ime MT SMS na izpisu pogovorov
Cena v EUR z DDV
IMS
Ključna beseda
Sistemsko sporočilo
Sistemska spo.
0,00
IMS
SMS Poštar
Naročene IMS informacije
 
0,00
 
 
4.      Zasebnost in varstvo podatkov članov SMS skupnosti KOROŠKI RADIO
Uporabniki, ki sodelujejo v SMS nagradnih igrah in prejmejo SMS sporočilo s ponudbo za včlanitev v brezplačno SMS skupnost KOROŠKI RADIO, bodo včlanjeni v brezplačno SMS skupnost KOROŠKI RADIO v primeru, da odgovorijo na SMS sporočilo in pošljejo svoje podatke. Ko uporabnik pošlje svoje podatke, se strinja s tem, da podjetje Koroški radio d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke za namene pošiljanja promocijskih sporočil oglaševalcev v skladu s splošnimi pogoji SMS skupnosti KOROŠKI RADIO, ki so objavljeni na: www.koroski-radio.si. Promocijska sporočila oglaševalcev bo uporabnikom pošiljal Koroški radio d.o.o., ki oglaševalcem v nobenem primeru ne bo posredoval ali omogočil vpogleda v bazo podatkov o uporabnikih. Koroški radio d.o.o.. lahko za namene direktnega marketinga izvede profiliranje članov SMS skupnosti KOROŠKI RADIO. Včlanitev v SMS skupnost KOROŠKI RADIO je prostovoljna. V primeru, če uporabnik svojih podatkov ne želi dati, ne postane član SMS skupnosti KOROŠKI RADIO in ne more prejemati obvestil oglaševalcev. Člani imajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov. Vsak član se iz SMS skupnosti KOROŠKI RADIO lahko kadarkoli odjavi tako, da na številko 3131 pošlje SMS-sporočilo z vsebino KR  STOP. Osebni podatki se lahko posredujejo izvajalcem storitve podjetjema Sedem d.o.o. in 12media d.o.o.
 
Reklamacije in pomoč:
Sedem d.o.o.
Telefon: 01 237 33 03
Email: info@sedem.biz  
Delovni čas reševanja reklamacij: ob delavnikih od ponedeljka do petka od 9.00 do 16.00