PRAVILA ZA OBSEG, POGOJE IN NAČIN IZRABE PROGRAMSKEGA ČASA ZA PREDSEDNIŠKE VOLITVE 2017
 

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Uradni list RS, 41/2007) Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec, kot izdajatelj programa Koroški radio, določa in objavlja obseg, pogoje in način izrabe programskega časa za predstavitev kandidatov za predsednika RS, ki je razpisan za nedeljo, 22. oktobra 2017.

Koroški radio  bo med predsedniško volilno kampanjo, s prispevki v svojem rednem informativnem programu po izboru in v skladu s profesionalnimi novinarskimi merili in v skladu z uredniško politiko medija enakopravno in samostojno odločal o načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov.

Vsem predsedniškim kandidatom ponujamo tudi možnost komercialnega sodelovanja in oglaševanja. Pri tem ne postavljamo posebnih vsebinskih omejitev, razen v primerih, ko bi z vsebino kršili zakon oziroma neutemeljeno diskreditirali posamezne kandidate ali politične stranke. Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj.

V skladu s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji pa je obvezna objava naročnika oglasa. Naročena propagandna sporočila bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja v času predsedniške kampanje.

Pri objavi raziskav javnega mnenja o predsedniških kandidatih bo Koroški radio deloval v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji, ki med drugim določa, da je obvezna navedba izvajalca, metodologije in naročnika raziskave ter da sedem dni pred dnem glasovanja ni dovoljena objava raziskav javnega mnenja o predsedniških kandidatih. 

Pritožbe:
Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo predsedniški kandidati interesenti ali njihovi zakoniti predstavniki, novinarji in poslušalci. Pritožba se naslovi v pisni obliki na odgovornega urednika informativnega programa. Odgovorni urednik mora na pritožbe pisno odgovoriti najkasneje v dveh dneh po prejemu pritožbe. Kandidatom, ki menijo, da njihove pravice niso bile spoštovane, v skladu z zakonom je zagotovljeno tudi sodno varstvo.

Kontaktni elektronski naslov Koroškega radia v času volilne kampanje: info@koroski-radio.si.

 

                                       Direktorica in odgovorna urednica Koroškega radia:
                                           Andreja Ogriz