NAJ VAS SLIŠIJO - LOKALNE VOLITVE 18. NOVEMBER 2018

 

PONUDBA VOLILNEGA OGLAŠEVANJA

 

Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec

 

Za oglaševanje kandidatnih list ali kandidatk za županje oz. kandidatov za župane smo za obdobje volilne kampanje pripravili posebno ponudbo oglaševanja.

 

 

PAKET EN DAN

1 dan, 6 objav na dan, 15 sekund

90,72 EUR + DDV

Cena dodatne sekunde

1,01 EUR + DDV

 

 

PAKET 2 DNEVA

2 dneva, 6 objav na dan, 15 sekund

163,30 EUR + DDV

Cena dodatne sekunde

0,91 EUR + DDV

 

PAKET 3 DNEVI

3 dnevi, 6 objav na dan, 15 sekund

217,73 EUR + DDV

Cena dodatne sekunde

0,81 EUR + DDV

 

PAKET 5 DNI

5 dni, 6 objav na dan, 15 sekund

317,52 EUR + DDV

Cena dodatne sekunde

0,71 EUR + DDV

 

PAKET ZADNJI TEDEN

7 dni, 3 objave na dan, 15 sekund

190,51 EUR + DDV

Cena dodatne sekunde

0,60 EUR + DDV

 

PAKET 7 DNI (ne zadnjih 7 pred volitvami)

7 dni, 3 objave na dan, 15 sekund

189,00 EUR + DDV

2 predvajanji 1 predstavitvene oddaje dolžine 60 sekund

Cena dodatne sekunde

0,50 EUR + DDV

 

PAKET 14 DNI

14 dni, 3 objave na dan, 15 sekund

302,40 EUR + DDV

2 predvajanji 1 predstavitvene oddaje dolžine 60 sekund

Cena dodaten sekunde

0,40 EUR + DDV

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo le ob predplačilu v celoti, kar je tudi pogoj za predvajanje naročenih objav.

 

 

Termini predvajanja:

Oglasi se bodo predvajali v radijskem programu Koroški radio v rednih oglasnih terminih enakomerno med 6. in 22. uro, po tri ali 6 objav na dan, kot predvidevajo paketi. Objave posameznega paketa se morajo vedno predvajati vse zaporedne dni brez vmesne prekinitve. Naročnik lahko gostoto oglaševanja poveča z nakupom dodatnega paketa ali pa z dokupom dodatnih sekund po ceni, ki je zapisana pri vsakem paketu.

Števila dni predvajanja ali števila dnevnih objav pri posameznih paketih NI MOŽNO spreminjati.

 

Dolžina oglasa

Naročnik lahko naroči tudi drugačno dolžino oglasa od s paketom predvidenih 15 sekund, vendar ne več kot 30 sekund. V primeru drugačne dolžine oglasa se pripravi ustrezen preračun cene volilnega paketa.

 

 

Predstavitvena oddaja

Predstavitvena oddaja se predvaja enkrat na teden - v 7-dnevnem paketu enkrat v enem tednu, pri 14-dnevnem paketu pa vsak teden 1 oddaja. Oddaja se predvaja v rednem reklamnem bloku in je omejena na dolžino največ 60 sekund, pri čemer v primeru krajše oddaje preračun z nižjo ceno ali spremenjenim številom predvajanj ni možen.

 

Snemanje oglasov

Paket ne vsebuje izdelave oglasov. Snemanje pa je možno in se zaračunava po rednem ceniku – 50 EUR + DDV za snemanje enega oglasa ali predstavitvene oddaje.

 

Način plačila

Naročilo volilnega paketa je možno realizirati samo s predhodnim plačilom na podlagi izstavljenega predračuna. Predplačilo je torej obvezen pogoj za začetek predvajanja oglaševanja.

 

Rok za oddajo

Naročnik mora naročilo in oglas oddati vsaj 5 delovnih dni pred začetkom predvajanja volilnega oglaševanja.

 

 

Ponudba velja do zasedenosti terminov oziroma najkasneje do začetka volilnega molka 16.11.18 ob 23:59.

 

 

 

S spoštovanjem!

 

Trženje Koroški radio

 

 

 

 

PRAVILNIK O VOLILNEM OGLAŠEVANJU

Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec

 

 

Skladno z veljavno volilno zakonodajo Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec s tem pravilnikom z dne 19.09.2018 ureja obseg, pogoje in način predstavitve kandidatnih list ali kandidatk za županje oz. kandidatov za župane. Uredništvo informativnega programa si bo v skladu z zakonodajo in s svojo uredniško politiko prizadevalo za enakopravno in uravnoteženo predstavitev kandidatov. O obsegu in vsebini prispevkov odloča uredništvo samostojno, v skladu z uredniško politiko.

 

 

POSEBNI VOLILNI PAKETI

 

Kandidatne liste oz. kandidatke za županje ali kandidati za župane imajo možnost zakupa posebnih volilnih paketov oglaševanja.

 

 

Vsebina paketov

 

Manjši paket vključuje 7 dni po 3 objave oglasa dolžine 20 sekund na dan, večji paket pa 14 dni po 3 objave oglasa dolžine 20 sekund na dan.

Dolžina objav je lahko tudi drugačna, vendar ne sme presegati največje dovoljene dolžine 30 sekund. V primeru drugačne dolžine objave se pripravi ustrezen preračun cene volilnega paketa. V dolžino oglasa se upošteva tudi obvezno navedbo naročnika oglaševanja.

 

 

Naročilo volilnega paketa oglaševanja

 

Volilni odbori kandidatnih list ali kandidatk za županje oz. kandidatov za župane morajo naročilo volilnega oglaševanja skupaj z oglasi oddati vsaj 5 delovnih dni pred začetkom predvajanja oglaševanja. V nasprotnem primeru radio ne more zagotoviti, da bo volilno oglaševanje izvedeno v celoti in v skladu z predvidenimi termini.

Ker je obseg terminov, ki so na voljo za volilno oglaševanje, omejen, je naročanje oglaševanja možno le do razprodaje vseh terminov, ki so na razpolago.

 

Termine predvajanja določi uredništvo radijskega programa na osnovi razpoložljivega prostora in ga naročnik ne more izbrati sam.

 

Kandidatne liste oz. kandidatke za županje ali kandidati za župane, ki so naročili paket volilnega oglaševanja, morajo najkasneje tri dni pred začetkom predvajanja dostaviti posnetek volilnega oglasa v .MP3 formatu visoke kakovosti.

 

Pri oglasih ne postavljamo posebnih vsebinskih omejitev, razen v primerih, ko bi z vsebino kršili zakon oziroma neutemeljeno diskreditirali posamezne kandidatne liste, kandidatke ali kandidate. Ob tem poudarjamo, da je skladno z volilno zakonodajo v objavljenem oglasu obvezna navedba naročnika ter da je skladno z določili zakona o medijih za resničnost in točnost navedb v oglasu odgovoren njegov naročnik, za zakonsko skladnost oglasa in s programsko zasnovo pa izdajatelj.

 

 

Plačilni pogoji

 

Na osnovi povpraševanja se naročniku izda predračun, ki mora biti v celoti poravnan pred pričetkom predvajanja oglaševanja. Šele s predložitvijo potrdila o plačilu predračuna velja naročilo kot potrjeno.

Oglaševanja, ki ne bo v celoti plačano vnaprej, ne bomo predvajali.

 

 

OMEJITVE VOLILNEGA OGLAŠEVANJA

 

Zaradi zakonskih omejitev in programske politike Koroški radio oglaševanje, ki se kakorkoli dotika volitev kandidatnih list in kandidatk za županje oz. kandidatov za župane, izven za volilno oglaševanje predvidenih radijskih blokov ni dovoljeno.

 

Zakup programskih vsebin in rubrik ter ostalega oglasnega prostora, ki ne predstavlja bodisi rednega oglasnega prostora ali volilnih blokov, ni možen.

 

 

SNEMANJE VOLILNIH OGLASOV

 

Snemanje volilnih oglasov ni predmet volilnih ponudb in zato ni vključeno v ponudbo. Naročniki morajo sami posredovati že pripravljene posnetke predstavitev ali oglasov.

Sicer obstaja tudi možnost snemanja volilnih oglasov, vendar se za snemanje naročniki dogovarjajo sami. Storitev je plačljiva po ceniku produkcije Koroškega radia.

 

 

NOVINARJI KANDIDATI

 

Koroški radio d.o.o. svojim novinarjem in urednikom ne odreka pravice, da kandidirajo na lokalnih volitvah, vendar pa kandidati od uradne vložitve kandidature do izvedbe volitev v informativni redakciji ne bodo opravljali novinarskega in uredniškega dela.

 

 

Pritožbe

 

Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo kandidati ali njihovi zakoniti predstavniki, novinarji in poslušalci. Pritožba se naslovi v pisni obliki na uredništvo. Uredništvo mora na pritožbe pisno odgovoriti najkasneje v dveh dneh po prejemu pritožbe. Kandidatom, ki menijo, da njihove pravice niso bile spoštovane v skladu z zakonom, je zagotovljeno tudi sodno varstvo.

 

 

 

Uredništvo Koroškega radia